Seorang Mualaf memiliki Orang tua yang Keislamannya masih diragukan, Bolehkah Mendoakannya supaya diampuni dosanya?

Islam menganjurkan kepada umatnya agar berbakti kepada orangtuanya yang telah melahirkan, merawatnya serta membiayai semua kebutuhan jasmani dan ruhaninya bahkan seorang anak dikatakan baik dihadapan Allah bila ia telah bersyukur kepada orangtuanya dengan sikap bakti kepada mereka. […]