Kelebihan Hasan al-Bashri dibanding Tabi’in Lain

Setiap Sahabat Nabi mempunyai keistimewaan tersendiri, ada yang pakar Tafsir, fikih maupun yang lain. Begitu juga Para Tabi’in (orang yang mengikuti para sahabat) mempunyai kelebihan masing-masing diantaranya adalah Hasan al-Bashri (W. 110) Memiliki keistimewaan dibandingkan Tabi’in yang lain. Imam Dzahabi dalam Syiyar A’lam An-Nubala menjelaskan nama asli Hasan al-Bashri adalah Abu Sa’id, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Yasar. […]

Mukminah binti Bahlul: Ulama’ Perempuan yang Ahli Makrifat

Mukminah binti Bahlul seorang perempuan yang dikenal ahli ibadah dari Damaskus, ia juga dikenal sebagai Ulama’ yang dekat dengan Allah (Makrifat).

Imam Abu Abdurrahman as-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah mengkisahkan: Suatu ketika Mukminah ditanya tentang kedudukan tinggi yang ia dapatkan. Lantas ia menjawab:
“Saya mendapat kedudukan ini dengan mengikuti perintah-perintah Allah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah serta mengagungkan atau menghormati hak-hak orang islam dan selalu melayani orang-orang baik (Shaleh).” […]

Izzuddin bin Abdussalam: Ulama’ yang Mulai Belajar di Usia Senja

Sulthan Ulama atau Sultannya para Ulama’ begitulah julukan untuk Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam (W. 660 H). Julukan ini diberikan oleh murid beliau yang bernama Ibnu Daqiq al-I’id (625-702 H) Dengan alasan bahwa beliau sangat berani menentang para Sultan yang menyimpang dengan argumen yang memuaskan sehingga mereka menjadi kalah dalam berargumen. […]

Ijtihad Abu Bakar Ash-Shiddiq Di Masa Sahabat

Abu Bakar merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia sebagai Imamnya para imam juga sebagai Imam Shalat tatkala Rasulullah sedang berhalangan. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Kaab bin Sa’ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr at-Taimi. Nasabnya Selengkapnya tentangIjtihad Abu Bakar Ash-Shiddiq Di Masa Sahabat[…]