Seorang Mualaf memiliki Orang tua yang Keislamannya masih diragukan, Bolehkah Mendoakannya supaya diampuni dosanya?

Islam menganjurkan kepada umatnya agar berbakti kepada orangtuanya yang telah melahirkan, merawatnya serta membiayai semua kebutuhan jasmani dan ruhaninya bahkan seorang anak dikatakan baik dihadapan Allah bila ia telah bersyukur kepada orangtuanya dengan sikap bakti kepada mereka. […]

Pahala Bagi Orang Mati Meninggalkan Tiga Anak Yang Belum Baligh

Anak merupakan anugerah dari Dzat yang Maha Kuasa. Orangtuanya wajib mendidik mereka dengan baik, mengenalkan Tuhan yang wajib disembah serta kewajiban-kewajiban yang lain. Sayangnya Umur tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.

Bila orangtuanya wafat terlebih dahulu meninggalkan tiga anak yang belum baligh maka Allah akan memberikan keistimewaan yang mulia. Hal ini seperti dalam Hadits Nabi, […]