etika adab anak kepada orang tua

Berbakti Kepada Orang Tua Lebih Utama daripada Jihad Fi Sabilillah

Kesuksesan seseorang tak akan terwujud bila tak ada jasa dari orang tua, terutama sesosok ibu yang telah mengandung selama sembilan bulan, melahirkan anak dengan mempertaruhkan nyawanya, belum lagi mengasuhnya dengan kesabaran yang tinggi.

Dari sini terjalin hubungan keakraban diantara keduanya, Orang tua berkewajiban memberikan hak anak, mulai memberikan nama yang baik, mengajarkan tata Krama dan sebagainya. Begitu juga seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya sebagai bentuk terimakasih dan rasa syukur kepada mereka, bahkan lebih utama dari berjihad fi Sabilillah.

Hal ini Sesuai dalam Hadits Nabi:

عن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺟﺎء ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺎﺳﺘﺄﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻓﻘﺎﻝ: «أحي والداك؟»، ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻝ: «ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺠﺎﻫﺪ (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA berkata: ada seseorang mendatangi Nabi, kemudian meminta izin untuk ikut berjihad, kemudian Nabi bertanya:”apakah kedua orangtuamu masih hidup?lantas orang tadi menjawab:” Iya”.
Nabi berkata:” Maka pada keduanya, kamu berjihadlah”. (HR. Al-Bukhari)

Menurut Abu Al-Lais as-Samarkandi dalam kitab Tanbih al-Ghafilin menjelaskan bahwa hadits ini sebagai dalil untuk berbakti kepada orang tua lebih diutamakan daripada berjihad fi Sabilillah, karena hal itu sebagai anjuran Nabi.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa taat kepada orang tua merupakan perintah agama dan sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah menjadikan manusia ke dunia ini dengan perantaraan orang tua.

Moh Afif Sholeh, M.Ag.

Seorang penggiat literasi, serta aktif di kajian ISMA' Center (Islami Studies and Maqasid Al-Syariah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *