Apakah Tidur Di Masjid Terlarang?

Misi Islam: Mengajarkan Kebaikan

Masjid merupakan tempat suci yang digunakan untuk beribadah kepada Allah seperti shalat, i’tikaf. Apakah Tidur Di Masjid Terlarang?

Bolehkah Memberikan Zakat Fitrah sebelum Waktunya? Ini Penjelasan Imam Madzhab

sanak kerabat, silaturrahmi

Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk memberikan Zakat fitrah kepada Mustahik (golongan yang berhak menerima zakat) bertujuan untuk menyucikan diri dari segala kotoran batin yang menyelimuti dirinya. Begitu juga sebagai bentuk solidaritas atau kepedulian kepada sesama muslim lebih-lebih saat terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak keseluruh lapisan masyarakat.

Hukum Memberikan Zakat Fitrah Setelah Shalat Idul Fitri

sedekah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan bagi orang yang mampu dan sudah mencapai batasan tertentu. Zakat fitrah mulai disyariatkan pada tahun ke 2 Hijriah bersamaan dengan diwajibkan puasa Ramadhan bagi umat Islam.

Hukum Membolak-balik Al Qur’an dengan Air Liur

Tafsir Yasin Ayat 12 tentang Anjuran Memperbanyak Amal Kebaikan

Fenomena di masyarakat, banyak orang yang membaca Al-Qur’an ketika hendak membolak-balikan halamannya mereka menggunakan air liur. Sebetulnya kebiasaan seperti ini diperbolehkan atau tidak sih?

Hukum Makmum mendahului Bacaan Imam

shalat jamaah

Dalam shalat berjamaah ada aturan-aturan yang harus dipenuhi bagi Imam dan Makmum. Diantaranya, Imam harus orang yang baik bacaan Alqurannya serta mengetahui ilmunya Shalat dan mengetahui kondisi Makmumnya.
Sedangkan makmum harus mengetahui serta tak mendahului gerakan shalat Imamnya.

Hukum Mencium Orang yang telah Meninggal beserta Dalilnya

shalat jenazah

Ketika terjadi kematian, keluarga, atau kerabat ada yang ingin meluapkan rasa sayangnya dengan mencium kening, pipi si mayyit sebagai ungkapan perpisahan sebelum dirinya dikebumikan ke pemakaman. Dari sini timbul pertanyaan, bolehkah Mencium Orang yang telah Meninggal?

Hukum Melakukan Pujian kepada Nabi Muhammad Saw

Hukum Melakukan Pujian kepada Nabi Muhammad Saw

Para Sahabat serta Pengikutnya selalu merindukan beliau, bahkan banyak yang selalu memuji kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah itu dilarang oleh Agama?

Adzan atau Menjadi Imam yang lebih Utama?

adzan

Pahala yang dijanjikan tak akan dikurangi sedikit pun, serta ia akan memberikan pahala sebatas yang ia kerjakan. Dari sini timbul pertanyaan tentang lebih utama mana mengumandangkan Adzan sebagai pengingat masuknya waktu Shalat atau Menjadi Imam Shalat?

Anak Kecil Meninggal, Malaikat Munkar Nakir Masih Bertanyakah?

Anak Kecil Meninggal, Malaikat Munkar Nakir Masih Bertanyakah?

Setiap orang yang meninggal dunia, walau tenggelam atau dimakan hewan buas pun akan ditanya di alam kubur. Hal ini muncul pertanyaan tentang anak kecil yang meninggal dunia, apakah masih ditanya oleh Malaikat?