Cara Berakhlak dengan Allah

Ajaran Islam mengajarkan pentingnya beretika, akhlak dengan Allah sebagai Sang Khalik, juga kepada semua Makhluk-Nya terutama kepada Rasul-Nya, dan kepada manusia yang lain seperti kepada orang tua, anak, saudara, tetangga, teman kerja, atasan, bawahan, rakyat, pejabat, orang kaya, miskin, yang berpendidikan atau kepada pedagang asongan.

Tiga karakter Ahli Tasawuf

Di dunia Islam dikenal banyak pakar disiplin keilmuan, ada yang ahli fikih yang pakar dalam urusan hukum-hukum seputar permasalahan ibadah, muamalah dan lainnya. Ada juga yang ahli dibidang akidah(teolog) atau disebut al-Mutakkalimin yang pakar dalam urusan keyakinan, keimanan tentang sifat Tuhan, kenabian, maupun hari akhir.