jaga lisan, cara memanggil

Etika Anak ketika hendak Memanggil Orang Tuanya

Islam sebagai Agama yang sangat konsen dalam urusan akhlak atau etika, mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur lagi. Semua telah diatur Islam secara komprehensif tidak hanya akhlak dengan Allah semata namun menyeluruh baik akhlak kepada diri sendiri, orangtua, saudara, tetangga, kepada orang non muslim bahkan kepada hewan dan tumbuhan sekalipun.

Salah satu etika seorang anak kepada orang tuanya adalah tak boleh memanggil dengan namanya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar mengutip sebuah Hadist dari kitab Ibnu as-Sunny,

ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻣﻌﻪ ﻏﻼﻡ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻐﻼﻡ: “ﻣﻦ ﻫﺬا”؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻲ، ﻗﺎﻝ: “ﻓﻻ ﺗﻤﺶ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺴﺐ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺗﺠﻠﺲ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ”.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Bahwasanya Nabi melihat seseorang laki-laki bersama anaknya. Nabi berkata kepada sang anak:”Siapa ini?” Lantas sang anak menjawab:”Ayahku.” kemudian Nabi menasehatinya:”engkau jangan berjalan didepannya serta jangan berbuat hal-hal yang menyakitkannya begitu juga tak duduk terlebih dahulu sebelum ia duduk, dan tak memanggil orang tua dengan namanya.

Imam Ibnu Hajar dalam Fatawa al-Hadisiyyah mengutip perkataan Syeh Abdullah bin Zahr yang menjelaskan bahwa termasuk kategori menyakiti orang tua bila seorang anak memanggil orangtuanya dengan namanya.

Dari sini kiranya seorang anak menjaga sopan santun kepada orang tuanya. Bila hendak memanggil orangtuanya sebaiknya tak menggunakan panggilan nama tapi diawali dengan ayah, ibu, Abi, umi, Abah, mamah dan lainnya.
Begitu juga bila memanggil gurunya tak boleh memanggilnya dengan namanya saja tapi sebaiknya diawali dengan menggunakan pak atau Bu misalnya pak Paijo, Bu Sumini.

Bila hal ini dipraktekkan maka seseorang akan menjadi orang mulia disebabkan akhlaknya yang utama.

Moh Afif Sholeh, M.Ag.

Seorang penggiat literasi, serta aktif di kajian ISMA' Center (Islami Studies and Maqasid Al-Syariah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *