imam al-amidi

Kelebihan Hasan al-Bashri dibanding Tabi’in Lain

Setiap Sahabat Nabi mempunyai keistimewaan tersendiri, ada yang pakar Tafsir, fikih maupun yang lain. Begitu juga Para Tabi’in (orang yang mengikuti para sahabat) mempunyai kelebihan masing-masing diantaranya adalah Hasan al-Bashri (W. 110) Memiliki keistimewaan dibandingkan Tabi’in yang lain. Imam Dzahabi dalam Syiyar A’lam An-Nubala menjelaskan nama asli Hasan al-Bashri adalah Abu Sa’id, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Yasar.

Imam Ar-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib menjelaskan keistimewaan Hasan al-Bashri,

ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﻴﺎء: ﺃﻭﻟﻬﺎ: ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺃﺣﺪا ﺑﺸﻲء ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻢ ﻳﻨﻪ ﺃﺣﺪا ﻋﻦ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺭﺯﻗﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻤﺎﻝ. ﻭاﻟﺮاﺑﻊ: ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭاﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﻋﻼﻧﻴﺘﻪ ﺳﻮاء

Keutamaan Hasan al-Bashri dibanding Tabi’in yang lain ada lima hal. Pertama, Ia tak pernah memerintahkan untuk mengamalkan sesuatu kecuali dirinya telah melakukannya. Kedua, Ia tak pernah melarang suatu hal kecuali ia telah meninggalkannya. Ketiga,  setiap orang yang meminta kepada dirinya ia tak pernah pelit atau Bakhil baik dari ilmu ataupun harta yang ia miliki. Keempat, berbekal ilmu, ia tak menyusahkan apalagi merepotkan orang lain dalam urusan dunia. Kelima, prilakunya sama dikala sendirian dan saat bersama orang lain.

Kelima hal ini menjadikan dirinya lebih unggul dibandingkan Tabi’in yang lain. Dari sini, umat Islam harus meniru akhlaknya Hasan al-Bashri yang konsisten dalam beramal serta ucapannya sesuai dengan perbuatan serta memiliki jiwa sosial yang tinggi, ia mau berbagi kepada siapapun dengan tak memandang kawan atau lawan.

Moh Afif Sholeh, M.Ag.

Seorang penggiat literasi, serta aktif di kajian ISMA' Center (Islami Studies and Maqasid Al-Syariah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *