Kajian Islam

3 Waktu Ini Dimakruhkan Untuk Tidur

Imam Ar Razi dalam tafsirnya yang berjudul Mafatihul Ghaib mengutip perkataan imam Syaqiq Al Balkhi yang menjelaskan bahawa ada 3 kategori tidur yang kurang disukai oleh Allah.

Read more