Keistimewaan Akhirat daripada Dunia

kebanyakan manusia selalu mengejar dunia tapi melupakan akhiratnya sehingga ia mulia di dunia, menyesal diakhirnya. Berapa banyak orang yang kaya ketika ia meninggal, yang merasakan nikmatnya adalah ahli warisnya. Harta yang ia kumpulkan selama ini tak dibawa ke liang kubur tapi amal perbuatannya yang akan menyelamatkan dirinya.

Ibadah shalat sujud ruku', ikhlas

Bukti bahwa Akhirat Lebih Baik daripada Dunia

Dunia merupakan tempat untuk menanam benih kebaikan sebagai bekal mengahadapi akhirat yang butuh banyak persiapan. Beruntung orang yang banyak investasi amal kebaikannya serta tak melupakan urusan dunianya. Sebaliknya, celaka orang yang terlena, tertipu akan godaannya sampai melupakan masa depannya.