Empat Macam Hidayah Allah kepada Hambanya

Salah satu Kewajiban Umat Islam adalah melaksanakan Shalat Lima Waktu. Membaca Surat Al-fatihah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Bila kita telaah isi kandungan Surat Al-Fatihah maka akan kita dapati tentang permohonan agar diberikan petunjuk hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah baik para Nabi dan Rasul, Syuhada, dan orang-orang shaleh.

akhir ramadhan

Ingin Mengenal Allah Lebih Dekat, Caranya Begini

Ada sebuah pepatah “tak kenal maka tak sayang”, manusia sebagai makhluk yang diberi anugerah akal, serta ilmu pengetahuan, manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dihadapan makhluk yang lain. Keistimewaan ini bertujuan agar manusia menggunakan sebaik-baiknya dengan memberdayakan secara maksimal apa yang menjadi kewajibannya sebagai bentuk pertanggung jawaban di hadapanNya, dengan cara lebih intens mengenalnya lebih dekat melalui tanda kebesaranya yang tersurat maupun tersirat di alam raya ini.