akhir ramadhan

Ingin Mengenal Allah Lebih Dekat, Caranya Begini

Ada sebuah pepatah “tak kenal maka tak sayang”, manusia sebagai makhluk yang diberi anugerah akal, serta ilmu pengetahuan, manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dihadapan makhluk yang lain. Keistimewaan ini bertujuan agar manusia menggunakan sebaik-baiknya dengan memberdayakan secara maksimal apa yang menjadi kewajibannya sebagai bentuk pertanggung jawaban di hadapanNya, dengan cara lebih intens mengenalnya lebih dekat melalui tanda kebesaranya yang tersurat maupun tersirat di alam raya ini.

Cara Berakhlak dengan Allah

Ajaran Islam mengajarkan pentingnya beretika, akhlak dengan Allah sebagai Sang Khalik, juga kepada semua Makhluk-Nya terutama kepada Rasul-Nya, dan kepada manusia yang lain seperti kepada orang tua, anak, saudara, tetangga, teman kerja, atasan, bawahan, rakyat, pejabat, orang kaya, miskin, yang berpendidikan atau kepada pedagang asongan.