Anjuran Nabi agar Istiqamah dalam Beramal walau Sedikit

Islam mengajarkan kesederhanaan dalam memahami kehidupan terutama dalam urusan ibadah untuk tidak terlalu fanatik atau berlebihan dalam memahami sebuah ajaran. Larangan ini bertujuan agar manusia tidak terlalu terlena akan bujukan syaitan dan hawa nafsu yang hendak menyesatkan dirinya karena orang yang terlalu fanatik akan menutup diri dari kebenaran yang datang dari orang lain.