Shalat, taubat, ibadah, sujud

Belajar Menejemen Konfik dari Rasulullah (2)

Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk membawa Rahmat kepada siapapun bukan untuk melaknat apalagi untuk menyakiti orang lain. Daya tarik ini membawa simpati kepada banyak kalangan baik pejabat maupun rakyat.

Baca selengkapnya Belajar Menejemen Konfik dari Rasulullah (2)

Belajar Menejemen Konfik dari Rasulullah (1)

Suatu ketika salah satu sahabat nabi yang bernama Yazid bin Al Akhnas mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekakhkan, ia meletakkan uang tersebut di dekat orang yang sedang di masjid. Lantas puteranya yang bernama Ma’an bin Yazid mengambil uang tersebut.

Baca selengkapnya Belajar Menejemen Konfik dari Rasulullah (1)