doa nabi

Doa Umar Bin Abdul Aziz

Salah satu Khalifah yang dikenal sangat adil adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia juga dikenal sebagai ulama’ yang alim dan mampu mengamalkan ilmunya, bahkan ia dijuluki sebagai seorang Mujaddid pertama dalam dunia Islam.